รูปภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อตรวจสอบและรับรองข้อมูลผลการประเมินตนเอง ก่อนรายงานเข้าระบบต่อไป
พร้อมทั้งการจัดทำมาตรฐานแผนกวิชา เพื่อแสดงถึงความพร้อมที่บ่งบอกถึงคุณภาพและการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

รูปภาพทั้งหมด :  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3837967182943608&id=242747665798929

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี #ผลิตอาหารปลอดภัย ร่วมใจต้านโควิด-19 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้มอบหมายให้งานฟาร์มของวิทยาลัย ผลิตผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ เพิ่มขึ้น เพื่อนำมาจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางพูน ได้จับจ่าย เช่น ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า ผักกาด ในราคาพิเศษ ถุงละ 10 บาท เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ ของประชาชน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่หลายๆ คนอาจได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการชั่วคราว หรือถูกเลิกจ้างนอกจากนั้น ยังมีผลผลิต จากแปลงชีววิถีฯ เช่นปลาดุก กบ กิโลกรัมละ 40 บาท และไข่ไก่ 10 ฟอง แพ็คละ 33 บาทงานนี้เริ่มต้นได้ด้วยทุกฝ่ายที่ช่วยกัน ทั้งฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดจำหน่าย และฝ่ายคัดกรองผู้ซื้อตามมาตราการ

รูปภาพทั้งหมด :  https://drive.google.com/drive/folders/1z262zJ6grv_IuJGS_U9anGS5uWLoCgYI?fbclid=IwAR2zQRrTncNmUiqjs-eIMLOVKMaqriNKxA7qUjzCedUH9IW5XOedGrOSj5A