ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฏหมาย)

Scroll to Top