ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมซอฟต์แวร์จำลองระบบจัดการแบตเตอรี่และเครื่องมือซ่อมบำรุงหุ้มฉนวนตามมาตรฐาน IEC 60900 : 2004 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll to Top