ข่าวสารแจ้งนักเรียน นักศึกษา

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) Read More »

ประกาศวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบปกติ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบปกติ Read More »

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช. และปวส.

วันที่ 16 ต.ค.66 เวลา 8.30-12.00

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช. และปวส. Read More »

แจ้งกำหนดการประกาศผลการเรียน และแก้ผลการเรียน 0, มส.

ประกาศผลการเรียน – วันที่ 28กันยายน2566 แก้ผลการเ

แจ้งกำหนดการประกาศผลการเรียน และแก้ผลการเรียน 0, มส. Read More »

Scroll to Top