ข่าวสารจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารจัดประชุมและจัดเลี้ยงพร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีเรื่อง ประกวดราคาจ้า […]

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารจัดประชุมและจัดเลี้ยงพร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมซอฟต์แวร์จำลองระบบจัดการแบตเตอรี่และเครื่องมือซ่อมบำรุงหุ้มฉนวนตามมาตรฐาน IEC 60900 : 2004 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมซอฟต์แวร์จำลองระบบจัดการแบตเตอรี่และเครื่องมือซ่อมบำรุงหุ้มฉนวนตามมาตรฐาน IEC 60900 : 2004 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมซอฟต์แวร์จำลองระบบจัดการแบตเตอรี่และเครื่องมือซ่อมบำรุงหุ้มฉนวนตามมาตรฐาน IEC 60900 : 2004 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมซอฟต์แวร์จำลองระบบจัดการแบตเตอรี่และเครื่องมือซ่อมบำรุงหุ้มฉนวนตามมาตรฐาน IEC 60900 : 2004 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมซอฟต์แวร์จำลองระบบจัดการแบตเตอรี่และเครื่องมือซ่อมบำรุงหุ้มฉนวนตามมาตรฐาน IEC 60900 : 2004 จำนวน 1 ชุด

ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภ

ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมซอฟต์แวร์จำลองระบบจัดการแบตเตอรี่และเครื่องมือซ่อมบำรุงหุ้มฉนวนตามมาตรฐาน IEC 60900 : 2004 จำนวน 1 ชุด Read More »

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัตการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัตการเพิ่มประสิท

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัตการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

Scroll to Top