Author name: admin

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู Read More »

ประกาศวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบปกติ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบปกติ Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) Read More »

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัตการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัตการเพิ่มประสิท

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัตการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศบัญชีรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาสังคมศึกษา)

ประกาศบัญชีรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาสังคมศึกษา) Read More »

Scroll to Top